فرهاد

پروفایل اسم
فرهاد
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۲۹۰
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.9 / 5 100 97 3
مورد تایید ثبت‌احوال
65 61 4

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «فرهاد» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «فرهاد» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نام چند تن از پادشاهان اشکانی.

  • نام کوهکنی در زمان خسروپرویز که عاشق شیرین بود و بالاخره در راه محبوب جان سپرد.
  • نام یکی ازپهلوانان معاصر کی کاووس.
  • نام سردار لشکر انوشیروان ساسانی.
  • نام یکی از شخصیت های داستان «خرم و زیبا».
  • فرهادمیرزا معتمدالدوله، پسر عباس میرزا که ولیعهد فتحعلی شاه بود.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم فرهاد نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم فرهاد هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم فرهاد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم فرهاد برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم فرهاد نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم فرهاد هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم فرهاد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم فرهاد برابر است.