فرهام

پروفایل اسم
فرهام
اوستایی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
اوستایی
معادل ابجد:
۳۲۶
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 87 82 5
مورد تایید ثبت‌احوال
61 57 4

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «فرهام» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «فرهام» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نیک اندیش، تغییر یافته واژه اوستایی فرایوهومت

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم فرهام نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم فرهام هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم فرهام بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم فرهام برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم فرهام نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم فرهام هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم فرهام بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم فرهام برابر است.

ارزیابی و توصیه