فریما

پروفایل اسم
فریما
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۳۳۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.9 / 5 75 73 2
مورد تایید ثبت‌احوال
53 50 3

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «فریما» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «فریما» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

زیبا و دوست داشتنی

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم فریما نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم فریما هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم فریما بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم فریما برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم فریما نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم فریما هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم فریما بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم فریما برابر است.