فریماه

پروفایل اسم
فری‍‍ماه
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۳۳۶
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 53 50 3
مورد تایید ثبت‌احوال
37 35 2

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «فریماه» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «فریماه» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

ماه درخشان و باشکوه

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم فریماه نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم فریماه هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم فریماه بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم فریماه برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم فریماه نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم فریماه هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم فریماه بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم فریماه برابر است.