فهیمه

پروفایل اسم
فهیم‍‍ه
عربی
جنسیت:
مونث
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۱۴۰
اسم مذکر:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 290 277 13
مورد تایید ثبت‌احوال
220 209 11

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «فهیمه» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «فهیمه» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

باشعور، تیزفهم، دانا

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم فهیمه نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم فهیمه هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم فهیمه بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم فهیمه برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم فهیمه نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم فهیمه هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم فهیمه بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم فهیمه برابر است.