قارتال

پروفایل اسم
قارتال
ترکی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
ترکی
معادل ابجد:
۷۳۲
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 33 31 2
مورد تایید ثبت‌احوال
20 16 4

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «قارتال» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «قارتال» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

عقاب

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم قارتال نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم قارتال هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم قارتال بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم قارتال نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم قارتال هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم قارتال بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.