لاوین

پروفایل اسم
لاوین
کردی
جنسیت:
مونث
ریشه:
کردی
معادل ابجد:
۹۷
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 306 285 21
مورد تایید ثبت‌احوال
198 180 18

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «لاوین» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «لاوین» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نوازشگر، آواز خواندن همراه با نوازش

  • نام منطقه ای مرزی در مغرب ایران
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم لاوین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم لاوین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم لاوین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم لاوین برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم لاوین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم لاوین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم لاوین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم لاوین برابر است.

ارزیابی و توصیه