لوئیز

پروفایل اسم
لوئیز
فرنگی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فرنگی
معادل ابجد:
۵۴
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.5 / 5 24 21 3
مورد تایید ثبت‌احوال
20 15 5

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «لوئیز» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «لوئیز» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

زیبا، بار دادن

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم لوئیز نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم لوئیز هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم لوئیز بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم لوئیز برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم لوئیز نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم لوئیز هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم لوئیز بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم لوئیز برابر است.