ماجده

پروفایل اسم
ماجده
عربی
جنسیت:
مونث
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۵۳
اسم مذکر:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.5 / 5 30 26 4
مورد تایید ثبت‌احوال
24 22 2

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «ماجده» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «ماجده» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

بزرگوار، گرامی، بخشنده

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ماجده نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ماجده هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ماجده بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ماجده برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ماجده نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ماجده هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ماجده بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ماجده برابر است.

ارزیابی و توصیه