دانشنامه فرزند

معنی اسم مارینا - فرهنگ نام

مارینا

در نوشتار فارسی نام «مارینا» دارای تعاریف گوناگونی است. جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی یکی از تعاریف زیر را انتخاب نمایید:

در حال بارگذاری ...