دانشنامه فرزند

معنی اسم مانوح - فرهنگ نام

مانوح

پروفایل اسم
مانوح
عبری
جنسیت:
مذکر
ریشه:
عبری
معادل ابجد:
۱۰۵
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
5 / 5 1 1 0
مورد تایید ثبت‌احوال
0 0 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «مانوح» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «مانوح» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

راحت، آسوده

  • نام پدر شمشون دلاور.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مانوح نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مانوح هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مانوح بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مانوح برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مانوح نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مانوح هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مانوح بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مانوح برابر است.

در حال بارگذاری ...