دانشنامه فرزند

معنی اسم مانوشا - فرهنگ نام

مانوشا

پروفایل اسم
مانوشا
کردی
جنسیت:
مونث
ریشه:
کردی
معادل ابجد:
۳۹۸
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 39 37 2
مورد تایید ثبت‌احوال
23 20 3

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «مانوشا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «مانوشا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نام یکی از کوه های سلسله جبال البرز که منوچهر پادشاه پیشدادی در آن به دنیا آمد.

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مانوشا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مانوشا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مانوشا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مانوشا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مانوشا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مانوشا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مانوشا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مانوشا برابر است.

در حال بارگذاری ...