مانوشان

پروفایل اسم
مانوش‍‍ان
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۴۴۸
اسم ریشه:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
5 / 5 1 1 0
مورد تایید ثبت‌احوال
1 1 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «مانوشان» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «مانوشان» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نام کوهی که منوچهر شاه بر فراز آن به دنیا آمد، مانوش

  • نام پادشاه کرمان، در دوران باستان.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مانوشان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مانوشان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مانوشان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مانوشان برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مانوشان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مانوشان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مانوشان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مانوشان برابر است.