دانشنامه فرزند

معنی اسم مانیار - فرهنگ نام

مانیار

پروفایل اسم
مان‍‍یار
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۳۰۲
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.6 / 5 591 539 52
مورد تایید ثبت‌احوال
433 384 49

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «مانیار» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «مانیار» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

یار ماندگار

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مانیار نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مانیار هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مانیار بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مانیار برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مانیار نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مانیار هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مانیار بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مانیار برابر است.

در حال بارگذاری ...