ماهان

پروفایل اسم
ماه‍‍ان
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۹۷
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 335 320 15
مورد تایید ثبت‌احوال
245 232 13

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «ماهان» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «ماهان» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

منسوب به ماه

  • نام یکی از شخصیت های داستان «هفت پیکر» نظامی.
  • نام پسر کی خسرو.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ماهان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ماهان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ماهان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ماهان برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ماهان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ماهان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ماهان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ماهان برابر است.