ماهایا

پروفایل اسم
ماهایا
ارمنی
جنسیت:
مونث
ریشه:
ارمنی
معادل ابجد:
۵۸
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 79 73 6
مورد تایید ثبت‌احوال
49 37 12

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «ماهایا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «ماهایا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ماهایا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ماهایا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ماهایا برابر است.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ماهایا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ماهایا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ماهایا برابر است.

ارزیابی و توصیه