ماهتابان

پروفایل اسم
ماه‍‍تاب‍‍ان
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۵۰۰
مشتقات:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
5 / 5 1 1 0
مورد تایید ثبت‌احوال
0 0 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «ماهتابان» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «ماهتابان» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

زنی که چهره اش چون ماه درخشان است.

  • ماهتابان خانم قمرالسلطنه، نام یکی از دختران فتحعلی شاه قاجار.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ماهتابان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ماهتابان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ماهتابان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ماهتابان برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ماهتابان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ماهتابان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ماهتابان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.