دانشنامه فرزند

معنی اسم ماهسان - فرهنگ نام

ماهسان

پروفایل اسم
ماه‍‍سان
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۱۵۷
مشتقات:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.5 / 5 87 77 10
مورد تایید ثبت‌احوال
72 66 6

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «ماهسان» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «ماهسان» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

مانند ماه، زیبارو

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ماهسان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ماهسان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ماهسان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ماهسان برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ماهسان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ماهسان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ماهسان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ماهسان برابر است.

در حال بارگذاری ...