دانشنامه فرزند

معنی اسم ماه‌آفرید - فرهنگ نام

ماه‌آفرید

پروفایل اسم
ماه‌آفرید
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۳۴۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
5 / 5 2 2 0
مورد تایید ثبت‌احوال
1 1 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «ماه‌آفرید» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «ماه‌آفرید» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

آفریده شده مانند ماه، زیبا همچون ماه

  • نام کنیزک ایرج، پسر فریدون.
  • نام دختر تور.
  • نام دختر دهقانی که یکی از همسران بهرام گور بود.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ماه‌آفرید نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ماه‌آفرید هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ماه‌آفرید بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ماه‌آفرید برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ماه‌آفرید نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ماه‌آفرید هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ماه‌آفرید بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ماه‌آفرید برابر است.

در حال بارگذاری ...