ماکان

پروفایل اسم
ماکان
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۱۱۲
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 124 117 7
مورد تایید ثبت‌احوال
91 84 7

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «ماکان» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «ماکان» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نام پسر کاکی، از سران دیالمه در قرن چهارم ه.ق.

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ماکان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ماکان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ماکان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ماکان برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ماکان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ماکان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ماکان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ماکان برابر است.