مجیک

پروفایل اسم
مجیک
مازندرانی
جنسیت:
مونث
ریشه:
مازندرانی
معادل ابجد:
۷۳
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
2.3 / 5 3 1 2
مورد تایید ثبت‌احوال
2 1 1

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «مجیک» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «مجیک» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

مژگان

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مجیک هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مجیک بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مجیک برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مجیک نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مجیک هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مجیک بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مجیک برابر است.

ارزیابی و توصیه