محمدرضا

پروفایل اسم
محمدرضا
عربی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۱۰۹۳
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 495 469 26
مورد تایید ثبت‌احوال
366 340 26

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «محمدرضا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «محمدرضا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

محمد خشنود و راضی

  • سید محمدرضا، از علمای قرن سیزدهم و چهاردهم ه.ق. که در شیراز می زیست.
  • سید محمدرضا، معروف به مساوات از رجال دوره مشروطیت.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم محمدرضا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم محمدرضا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم محمدرضا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم محمدرضا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم محمدرضا نزدیک می‌باشند.