مدیسا

پروفایل اسم
مدیسا
جنسیت:
مونث
ریشه:
معادل ابجد:
۱۱۵
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.6 / 5 100 91 9
مورد تایید ثبت‌احوال
72 63 9

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «مدیسا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «مدیسا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مدیسا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مدیسا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مدیسا برابر است.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مدیسا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مدیسا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مدیسا برابر است.