دانشنامه فرزند

معنی اسم مرتیا - فرهنگ نام

مرتیا

پروفایل اسم
مرتیا
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۶۵۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.2 / 5 155 125 30
مورد تایید ثبت‌احوال
119 90 29

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «مرتیا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «مرتیا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

جوانمرد، مردانه، جنگجو

  • پادشاه ایلام 500 سال پیش از میلاد مسیح.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مرتیا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مرتیا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مرتیا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مرتیا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مرتیا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مرتیا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مرتیا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مرتیا برابر است.

در حال بارگذاری ...