دانشنامه فرزند

معنی اسم مرسده - فرهنگ نام

مرسده

پروفایل اسم
مرسده
جنسیت:
مونث
ریشه:
معادل ابجد:
۳۰۹
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.5 / 5 154 134 20
مورد تایید ثبت‌احوال
119 105 14

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «مرسده» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «مرسده» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مرسده هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مرسده بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مرسده برابر است.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مرسده هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مرسده بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مرسده برابر است.

در حال بارگذاری ...