مسیح

پروفایل اسم
مسیح
عربی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۱۱۸
مشتقات:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 202 189 13
مورد تایید ثبت‌احوال
145 132 13

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «مسیح» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «مسیح» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

متبرک آفریده شده، روغن مالیده شده

  • لقب حضرت عیسی (ع).
  • مسیح کاشانی، از شاعران دوره صفوی.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مسیح نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مسیح هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مسیح بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مسیح برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مسیح نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مسیح هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مسیح بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مسیح برابر است.

ارزیابی و توصیه