مطهره

پروفایل اسم
مطهره
عربی
جنسیت:
مونث
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۲۵۹
اسم مذکر:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 179 169 10
مورد تایید ثبت‌احوال
145 139 6

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «مطهره» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «مطهره» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

پاکیزه، مقدس

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مطهره نزدیک می‌باشند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مطهره بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مطهره برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مطهره نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مطهره هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مطهره بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مطهره برابر است.