معین

پروفایل اسم
معین
عربی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۱۷۰
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 115 109 6
مورد تایید ثبت‌احوال
81 74 7

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «معین» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «معین» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

یاری کننده، مددکار، از نام های پروردگار

  • معین استرآبادی، از شاعران قرن دهم ه.ق.
  • دکتر محمد معین، استاد فقید دانشگاه و از محققین معروف معاصر.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم معین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم معین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم معین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم معین برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم معین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم معین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم معین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم معین برابر است.