دانشنامه فرزند

معنی اسم معین - فرهنگ نام

معین

پروفایل اسم
معین
عربی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۱۷۰
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 135 128 7
مورد تایید ثبت‌احوال
95 88 7

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «معین» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «معین» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

یاری کننده، مددکار، از نام های پروردگار

  • معین استرآبادی، از شاعران قرن دهم ه.ق.
  • دکتر محمد معین، استاد فقید دانشگاه و از محققین معروف معاصر.

معین در ویکی‌پدیا:

معین می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

اطلاعات فوق به صورت خودکار از تارنمای ویکی‌پدیا فراخوانی و بارگذاری شده است. شما می‌توانید نسخه اصلی و کامل مطلب را در ویکی‌پدیا مطالعه نمایید.

معین در ویکی‌واژه:

(مَ) فارسی ریشه‌شناسی عربی صفت پاک، صاف، جا ریشه منابع فرهنگ لغت معین(مُ) یاریگر، یاری کننده. منابع فرهنگ لغت معین(مُ عَ یَّ) ریشه‌شناسی عربی(اِمف.) مشخص گردیده، تعیین شده. صفت معلوم، مقرر. منابع فرهنگ لغت معین عربی (اِ برگردان‌ها ایتالیایی اسم prefisso صفت specifico صفت fisso انگلیسی theticalthetic subsidiary standard specific regular punctual positive limiting given determinate definite auxiliary assignable ancillary ally adjutant accessory accessorial specify span space shall settle rubicon precise patch nonsignificant linking verb limit ledger card ledger inset govern general ledger figure out do designate denominate delineate definitive define ascertain anyone adverb uncaused time speciosity shapeless ratio prorata propertied periodically officer modal auxiliary magnetic ledger card indeterminate identifier destine date titrate sanction overtime morphous conation cast allot allocate locate dispose delimit applied should preform overstay commutation ticket parse dole curfew work load trippet durometer linear programming cordon jus sanguinis holotype gestalt

فارسی

اطلاعات فوق به صورت خودکار از تارنمای ویکی‌واژه فراخوانی و بارگذاری شده است. شما می‌توانید نسخه اصلی و کامل مطلب را در ویکی‌واژه مطالعه نمایید.
طریقه نوشتار
پیرامون وب

افراد مشهور با نام معین:

در لیست زیر برخی از افراد مشهور و نامدار که در ویکی‌پدیا صفحه‌ای به نام خود داشته‌اند را مشاهده می‌نمایید:

اطلاعات فوق به صورت خودکار از تارنمای ویکی‌پدیا فراخوانی و بارگذاری شده است.
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم معین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم معین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم معین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم معین برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم معین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم معین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم معین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم معین برابر است.

در حال بارگذاری ...