مهتاب

پروفایل اسم
مه‍‍تاب
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۴۴۸
اسم ریشه:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.4 / 5 50 43 7
مورد تایید ثبت‌احوال
27 27 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «مهتاب» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «مهتاب» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

پرتو و نور ماه، ماهتاب

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مهتاب نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مهتاب هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مهتاب بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مهتاب برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مهتاب نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مهتاب هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مهتاب بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مهتاب برابر است.

ارزیابی و توصیه