مهدی

پروفایل اسم
مهدی
عربی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۵۹
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 292 276 16
مورد تایید ثبت‌احوال
175 167 8

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «مهدی» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «مهدی» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

هدایت شده

  • محمد بن حسن عسکری (ع) ملقب به صاحب الزمان، مهدی منتظر (عج)، آخرین امام شیعیان.
  • مهدی اخوان ثالث با تخلص م.امید، شاعر معاصر.
  • مهدی پهلوان، شاعر و پهلوانی که در قرن نهم ه.ق.
  • مهدی خویی، از سرایندگان و نویسندگان قرن سیزدهم ه.ق.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مهدی نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مهدی هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مهدی بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مهدی برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مهدی نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مهدی هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مهدی بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مهدی برابر است.