مهر

پروفایل اسم
مهر
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۲۴۵
مشتقات:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
2.7 / 5 12 5 7
مورد تایید ثبت‌احوال
11 7 4

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «مهر» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «مهر» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

محبت، دوستی، خورشید، ماه هفتم سال شمسی، طبق آیین زرتشتی روز شانزدهم هر ماه شمسی.

  • نام یکی از شخصیت های زن در داستان «گل و نوروز».
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مهر نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مهر هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مهر بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مهر برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مهر نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مهر هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مهر بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مهر برابر است.

ارزیابی و توصیه