دانشنامه فرزند

معنی اسم مهرآفاق - فرهنگ نام

مهرآفاق

پروفایل اسم
مهرآفاق
فارسیعربی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی، عربی
معادل ابجد:
۴۲۷
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
5 / 5 2 2 0
مورد تایید ثبت‌احوال
1 0 1

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «مهرآفاق» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «مهرآفاق» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

خورشید افق ها

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مهرآفاق نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مهرآفاق هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مهرآفاق بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مهرآفاق برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مهرآفاق نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مهرآفاق هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مهرآفاق بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مهرآفاق برابر است.

در حال بارگذاری ...