مهراب

پروفایل اسم
مهراب
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۲۴۸
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.2 / 5 35 28 7
مورد تایید ثبت‌احوال
27 23 4

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «مهراب» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «مهراب» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

جلوه و رونق آفتاب

  • نام پادشاه کابل و پدر رودابه و نیای مادری رستم.
  • نام یکی از شخصیت های داستان «جمشید و خورشید».
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مهراب نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مهراب هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مهراب بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مهراب برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مهراب نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مهراب هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مهراب بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مهراب برابر است.