دانشنامه فرزند

معنی اسم مهرانا - فرهنگ نام

مهرانا

پروفایل اسم
مهران‍‍ا
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۲۹۷
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 264 254 10
مورد تایید ثبت‌احوال
176 163 13

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «مهرانا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «مهرانا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

منسوب به مهران، دارنده مهر

  • نام یکی از خاندان های هفتگانه عصر ساسانی که مقرشان در پارس بوده است.
  • نام پدر اروند سردار ایرانی در عهد انوشیروان.
  • نام شهری در غرب ایلام
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مهرانا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مهرانا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مهرانا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مهرانا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مهرانا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مهرانا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مهرانا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مهرانا برابر است.

در حال بارگذاری ...