دانشنامه فرزند

معنی اسم مهرسانا - فرهنگ نام

مهرسانا

پروفایل اسم
مهرسان‍‍ا
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۳۵۷
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 1094 1006 88
مورد تایید ثبت‌احوال
792 701 91

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «مهرسانا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «مهرسانا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

همانند خورشید

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مهرسانا نزدیک می‌باشند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مهرسانا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مهرسانا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مهرسانا نزدیک می‌باشند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مهرسانا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مهرسانا برابر است.

در حال بارگذاری ...