میلاد

پروفایل اسم
میلاد
عربی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۸۵
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.9 / 5 74 72 2
مورد تایید ثبت‌احوال
38 38 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «میلاد» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «میلاد» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

زمان ولادت

  • نام پدر گرگین و از پهلوانان عهد کی کاووس.
  • نام یکی از شخصیت های داستان «سمک عیار».
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم میلاد نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم میلاد هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم میلاد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم میلاد برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم میلاد نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم میلاد هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم میلاد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم میلاد برابر است.

ارزیابی و توصیه