میمون

پروفایل اسم
میمون
عربی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۱۴۶
اسم مونث:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
1 / 5 7 0 7
مورد تایید ثبت‌احوال
4 0 4

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «میمون» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «میمون» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

مبارک، خجسته، نام نوعی گل

  • میمون بن نجیب واسطی، ریاضی دان و طبیب قرن پنجم ه.ق.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم میمون نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم میمون هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم میمون بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم میمون برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم میمون نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم میمون هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم میمون بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم میمون برابر است.