دانشنامه فرزند

معنی اسم مینوفر - فرهنگ نام

مینوفر

پروفایل اسم
مینوفر
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۳۸۶
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 12 11 1
مورد تایید ثبت‌احوال
9 9 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «مینوفر» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «مینوفر» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

دارای شکوه بهشتی، پاک و زیبا

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مینوفر نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مینوفر هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مینوفر بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مینوفر برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مینوفر نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مینوفر هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مینوفر بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مینوفر برابر است.

در حال بارگذاری ...