دانشنامه فرزند

معنی اسم نادی - فرهنگ نام

نادی

پروفایل اسم
نادی
عربی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۶۵
اسم مونث:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
3.2 / 5 11 6 5
مورد تایید ثبت‌احوال
8 5 3

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «نادی» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «نادی» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

ندا دهنده، انجمن، عشیره

نادی در ویکی‌پدیا:

نادی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: آلدو نادی علیرضا نادی ندو نادی فرودگاه بین‌المللی نادی

اطلاعات فوق به صورت خودکار از تارنمای ویکی‌پدیا فراخوانی و بارگذاری شده است. شما می‌توانید نسخه اصلی و کامل مطلب را در ویکی‌پدیا مطالعه نمایید.

نادی در ویکی‌واژه:

عربی (اِ فارسی ندا کننده. منابع فرهنگ لغت معین

فارسی

اطلاعات فوق به صورت خودکار از تارنمای ویکی‌واژه فراخوانی و بارگذاری شده است. شما می‌توانید نسخه اصلی و کامل مطلب را در ویکی‌واژه مطالعه نمایید.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نادی نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نادی هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نادی بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نادی برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نادی نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نادی هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نادی بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نادی برابر است.

در حال بارگذاری ...