نارسیس

پروفایل اسم
نارسیس
یونانی
جنسیت:
مونث
ریشه:
یونانی
معادل ابجد:
۳۸۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 45 42 3
مورد تایید ثبت‌احوال
34 28 6

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «نارسیس» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «نارسیس» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

گل نرگس

  • نام شخصیت افسانه ای در یونان که به روایتی دچار خودشیفتگی و به عاشقان خود بی اعتنا بود تا آن که به نفرین یکی از الهه ها که عاشقش بود دچار گردید و مسحور تصویر خود در آب شد و ناگاه در چشمه افتاد و غرق گردید. خدایان یونان به یادبود ناکامی این جوان، او را به گل نرگسی بر لب چشمه تبدیل کردند تا همواره خود را در آب ببیند.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نارسیس نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نارسیس هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نارسیس بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نارسیس برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نارسیس نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نارسیس هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نارسیس بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نارسیس برابر است.