نارملا

پروفایل اسم
نارملا
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۳۲۲
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.6 / 5 49 44 5
مورد تایید ثبت‌احوال
37 29 8

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «نارملا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «نارملا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

شکوفه گل انار

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نارملا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نارملا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نارملا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نارملا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نارملا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نارملا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نارملا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نارملا برابر است.

ارزیابی و توصیه