ناری

پروفایل اسم
ناری
عربیفارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
عربی، فارسی
معادل ابجد:
۲۶۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
5 / 5 4 4 0
مورد تایید ثبت‌احوال
4 3 1

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «ناری» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «ناری» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

منسوب به نار، آتشی

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ناری نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ناری هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ناری بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ناری برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ناری نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ناری هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ناری بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ناری برابر است.

ارزیابی و توصیه