نارینا

پروفایل اسم
نارین‍‍ا
عربیفارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
عربی، فارسی
معادل ابجد:
۳۱۲
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.6 / 5 11 10 1
مورد تایید ثبت‌احوال
9 9 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «نارینا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «نارینا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

بانوی تر و تازه، دختر ظریف، همچنین دختر بر افروخته و آتشین

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نارینا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نارینا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نارینا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نارینا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نارینا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نارینا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نارینا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نارینا برابر است.

ارزیابی و توصیه