نرجس

پروفایل اسم
نرجس
معرب
جنسیت:
مونث
ریشه:
معرب
معادل ابجد:
۳۱۳
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.6 / 5 49 44 5
مورد تایید ثبت‌احوال
42 38 4

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «نرجس» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «نرجس» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نرگس

  • نرجس خاتون، همسر امام حسن عسکری (ع) و مادر حضرت مهدی (عج).
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نرجس نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نرجس هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نرجس بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نرجس برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نرجس نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نرجس هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نرجس بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نرجس برابر است.