نوا

پروفایل اسم
نوا
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۵۷
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 50 46 4
مورد تایید ثبت‌احوال
28 25 3

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «نوا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «نوا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

ناله، آوای مرغ، وسایل زندگی، روزی، یکی از مقام های اصل موسیقی.

  • میرزا حیدرعلی، متخلص به نوا از سرایندگان قرن سیزدهم ه.ق.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نوا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نوا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نوا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نوا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نوا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نوا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نوا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نوا برابر است.