دانشنامه فرزند

معنی اسم نورآی - فرهنگ نام

نورآی

پروفایل اسم
نورآی
عربیترکی
جنسیت:
مونث
ریشه:
عربی، ترکی
معادل ابجد:
۲۶۷
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 156 149 7
مورد تایید ثبت‌احوال
114 102 12

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «نورآی» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «نورآی» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

مهتاب

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نورآی نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نورآی هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نورآی بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نورآی برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نورآی نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نورآی هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نورآی بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نورآی برابر است.

در حال بارگذاری ...