نکیسا

پروفایل اسم
نکیسا
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۱۴۱
اسم ریشه:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.6 / 5 47 42 5
مورد تایید ثبت‌احوال
24 19 5

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «نکیسا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «نکیسا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نگیسا

  • حسینعلی نکیسا، از تعزیه خوانان و خوانندگان قدیمی.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نکیسا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نکیسا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نکیسا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نکیسا برابر است.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نکیسا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نکیسا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نکیسا برابر است.