نگین

پروفایل اسم
نگین
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۱۳۰
مشتقات:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 331 314 17
مورد تایید ثبت‌احوال
251 240 11

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «نگین» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «نگین» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

گوهر و سنگ قیمتی که روی زیورآلات کار می گذارند.

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نگین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نگین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نگین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نگین برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نگین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نگین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نگین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نگین برابر است.