نیا

پروفایل اسم
نیا
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۶۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.4 / 5 28 24 4
مورد تایید ثبت‌احوال
17 13 4

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «نیا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «نیا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

جد بزرگ

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نیا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نیا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نیا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نیا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نیا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نیا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نیا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نیا برابر است.