دانشنامه فرزند

معنی اسم نیشانلی - فرهنگ نام

نیشانلی

پروفایل اسم
نیشان‍‍لی
ترکی
جنسیت:
مونث
ریشه:
ترکی
معادل ابجد:
۴۵۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
5 / 5 1 1 0
مورد تایید ثبت‌احوال
1 1 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «نیشانلی» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «نیشانلی» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نشان کرده، نامزد

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نیشانلی بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نیشانلی برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نیشانلی نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نیشانلی هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نیشانلی بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نیشانلی برابر است.

در حال بارگذاری ...